• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

16.07.2021

Община Балчик уведомява, че от 16.07.2021 год. започва изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии непредставили банкови сменки в общинска администрация. Възнагражденията ще се изплащат на касата на Община Балчик, пл. 21 септември № 6, ет. 2 от 8.00 часа до 16.00 часа.

Община Балчик ще кандидатства с проект пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор
Ремонтът на покрива на Народно читалище ”Христо Смирненски-1941г.” в село Сенокос приключи. Днес техническа комисия от Община Балчик прие извършените дейности.