• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

29.03.2021

Представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ посетиха администрацията на Община Балчик днес. Регистрираните в Централната избирателна комисия наблюдатели Патрик Тауфар и Йелена Килибарда проведоха разговор със секретаря на Общината Къймет Тургут и Елица Кръстева-Василева - н-к отдел "ГРАО". По време на срещата гостите получиха отговори на въпроси, свързани с предстоящите избори. Дългосрочните наблюдатели на ОССЕ за Североизточна България ще изготвят доклад за готовността на местните власти за вота в неделя.

Община Балчик ще кандидатства с проект пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор
Ремонтът на покрива на Народно читалище ”Христо Смирненски-1941г.” в село Сенокос приключи. Днес техническа комисия от Община Балчик прие извършените дейности.