• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

16.02.2021

С Решение №1/05.02.2021 г. на Управителния съвет на Проект "Красива България" е одобрено проектното предложение на Община Балчик за извършване на Строително-монтажни работи за изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Проектното решение предвижда премахване на старата пристройка, долепена до съществуваща сграда, и изграждане на нова от метална конструкция, която ще се използва за физкултурна дейност на детската градина. Предвижда се направа на нови фундаменти от стоманобетон. Конструкцията на сградата е стоманена, като стенните елементи ще се изпълнят с термопанели. По покрива се предвижда да бъде монтиран удароустойчив материал, пропускащ светлина. Също така ще бъде изпълнена и нова електрическа инсталация с подходящо оборудване и осветителни тела. Предвижда се подмяна на съществуващото отопление с нови радиатори и тръби. Децата ще дишат по-свеж въздух с нова вентилационна инсталация. По подовете се предвижда полагането на изравнителна циментова замазка, върху която ще бъде положена специална винилова настилка, подходяща за спортни дейности. 

Общият бюджет на проекта е 400 000 лв., от които 120 000 лв. са директно финансиране от Министерството на труда и социалната политика, а  280 000 лева е съфинансирането от страна на Общината. С 360 000 лв. ще се обезпечат строителните дейности по обекта, 16 000 лв. са за провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация” на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица, а останалите 24 000 са за организация, оперативно управление и контрол от страна на Проект „Красива България“. 

Най-късно до месец юни 2021 година трябва да бъде избран изпълнител и да стартира дейността по обекта, а до месец ноември трябва да приключат строително-монтажните работи и да бъде отчетено изпълнението.

5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/
Всички членове на 38 секции в община Балчик са били по местата си в началото на изборния ден. Избирателите могат да упражнят правото си на глас чрез машина или върху хартия....