• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

17.08.2010

Общинският съвет на Балчик прие отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за първите 6 месеца на годината. Успоредно с това общинските съветници одобриха предложената от кмета Николай Ангелов актуализация на бюджета.
Към 30 юни 2010 коригираният бюджет е бил в размер на 22 263 523 лева. За отчетния период касовото изпълнение на бюджета в приходната и разходната си част е 10 262 469 лева.
В изложението си пред съветниците кметът подчерта, че всички направени корекции се изразяват в намаление на първоначално приетия бюджет. Не са извършени обаче корекции във функциите „Отбрана и сигурност”, „Образование” и „Социални дейности”.
Намаляват се капиталовите разходи с общо 56 200 лева, в т.ч. за четвъртокласната пътна мрежа с 37 400 лева и целеви ремонти с 18 800лв.
В увеличение на приходите за местни дейности е заложен кредитът от 8 милиона лева, от който се предвижда да се усвоят 2 милиона. Останалите пари ще останат като салдо по сметката.
Очакваният спад на собствените приходи се отразява със занижение с по 500 хиляди лева на парите от придобиване и продажба на земя.
Актуализацията на бюджета засегна и общата сума за културната програма, която, занижена с 65 000, става 593 900 лева.
По предложение на кмета Николай Ангелов от заложените един милион лева за реконструкция на стадиона в Балчик 300 000 лева ще бъдат пренасочени към финансиране на местната болница.

6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001
За по-малко от четвърт час парламентарно представените партии в Балчик се споразумяха за състава на СИК-овете в община Балчик по време на свиканите от кмета Николай Ангелов...