• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

11.01.2021

Община Балчик кандидатства с три обекта по проект "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика. Всеки един от тях е с бюджет от по 400 хиляди лева, като собственото финансиране е между 55 и 70 процента.

Идеята на местната администрация е да се получи съфинансиране на строителството на спортна зала в новоизграждащия се спортен комплекс, разположен на юг от ж.к. ”Балик” с площ 28 дка. Спортната зала ще представлява двуетажна сграда, в чието първо ниво ще са разположени две съблекални за спортисти, треньорска стая, стая за съдии, лекарски кабинет, заседателна зала, санитарни възли и склад. На второто ниво ще се намира VIP ложа, фитнес зала и санитарни възли.

Вторият проект е свързан с реализирането на физкултурен салон в ЦДГ "Чайка". В момента условията в залата, където спортуват децата, са лоши и не предполагат нормални учебни занятия. Подобренията предвиждат подмяна на настилките, осигуряване на повече светлина и други конструктивни промени.

Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора е третият проект, с който се кандидатства за съфинансиране по "Красива България".

Обектът е разположен във вилна зона в.з. "Сборно място" и е с обща площ 2185 квадратни метра. В изградената вече на груб строеж сграда с площ 363,30 м2 се предвижда да се обособят лекарски кабинет, помещения за администрация, трапезария и кухня. В средата на първия етаж ще се оформи т.нар. дневно пространство за обитателите. На втори и трети етаж са предвидени стаи за почивка, всяка от които с тераса и санитарен възел. На третия етаж е проектирана втора дневна за тихи игри и литературни занимания. Помислено е за всеки от етажите да има камериерски офиси.

В завършената сграда по проекта ще се предоставя социална услуга "Център за настаняване от семеен тип за стари хора" с капацитет 15 места.

При одобрение от страна на Министерство на труда и социалната политика, се очаква строителните и ремонтни дейности да започнат веднага, като срокът за изпълнение е края на настоящата година.

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/