• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.07.2010

Молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление по Наредба №07-5/16.05.2008г. на МТСП за сезон 2010г./2011г. ще се приемат от 01.08.2010г. година до 31.10.2010г. в Приемната на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Балчик
Лицата и семействата, които се отопляват с електроенергия, трябва да приложат към молба-декларацията и последната платена фактура.
За повече информация – приемна на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Балчик и на тел. 7-5674

Продължава участието на Община Балчик в туристическия кампус, организиран от големия оператор ДЕР Туристик Германия.
Представители на повече от двеста фирми от градовете
При значителен интерес започна участието на Община Балчик в туристическото изложение в датския град Хернинг. В рамките на три дни Общината