• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12.06.2019

Културният и информационен център Мелницата бе домакин днес на среща с представители на министерствата на регионалното развитие на Румъния и България, на специалисти от общините на районите Добрич и Констанца, директори на музеи, фирми и неправителствени организации.
Дискусията, провела се днес, е една от първите стъпки в двустранните срещи за новия програмен период 2021-2027 година. Пред присъстващите бяха представени сферите, в които ще се разработват проекти, като транспорт, околна среда, извънредни ситуации, пазар на труда и публична администрация.
Направен бе анализ на проблемите в настоящия период и конкретно бяха изведени такива като правната рамка за сключване на договори за финансиране, станала повод дори за отхвърляне на проектни предложения. 
Коментира се също развитието на мярката за подобряване на пътните връзки с Европейската обща мрежа, ще се добавят опции за финансиране на иновативни технологии, като зарядни станции, индуктивно зареждане на електромобили.
Конкретни идеи, свързани с финансирането на дейности за възстановяване, консервиране и популяризиране на културно-историческото наследство, предложи заместник-кметът на Община Балчик Димитрин Димитров. Те са насочени към Храма на Кибела и Средновековната крепост в Балчик. Средства за тях се очаква да бъдат привлечени от мерките на новия програмен период за развитие през 2021-2017 година.
Събраните днес предложения ще бъдат основа на създаването на устойчиви мерки и реализирането им в следващите години.

6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001
За по-малко от четвърт час парламентарно представените партии в Балчик се споразумяха за състава на СИК-овете в община Балчик по време на свиканите от кмета Николай Ангелов...