• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

03.05.2019

В началото на следващата седмица започват ремонтните дейности на крайбрежната дамба в Балчик. Проектът се казва "Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на трансграничния регион" по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. и е на стойност близо милион и половина лева. Работата е разделена на пет участъка с общ размер 1735 метра - от Морска гара до Двореца.
Ремонтните дейности тръгват от паркинга на четвърта буна и ще продължат до Двореца - ивица от дамбата с дължина от 580 метра. По думите на зам.-кмета Димитрин Димитров в този участък ще се демонтира бетоновия парапет. Съществуващата настилка от бетон ще се фрезова и ще се асфалтира изцяло. Част от алеята ще бъде отредена с маркировка за велосипедисти.
Нови плочи от гранит с дебелина 5 см ще заместят изровения бетон от паркинга на четвърта буна до този на Мелницата. Съществуващият бетонов парапет ще бъде премахнат и заменен с подобен, а в частта от входа на Яхтеното пристанище до Морска гара ще се извие парапет от лят чугун.
Строителните дейности ще се изпълняват от "Инфраексперт" АД. Фирмата ще работи до началото на активния туристически сезон. След края на лятото ремонтът ще продължи.

Община Балчик ще кандидатства с проект пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор
Ремонтът на покрива на Народно читалище ”Христо Смирненски-1941г.” в село Сенокос приключи. Днес техническа комисия от Община Балчик прие извършените дейности.