• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

25.01.2018

До края на първите шест месеца от годината може да се заплати първата вноска за данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и налога върху превозните средства.

Всеки може да се възползва от 5% намаление на дължимата сума, ако заплати до 30 април.

От 24 януари плащанията може да стават и чрез сайта www.balchik.bg , при условие, че се посочи КИН (клиентски идентификационен номер). Такъв е изпратен на всяко задължено лице в писмен вид.

Другите опции за плащане са в брой: на касата на Общинска данъчна служба; чрез POS терминал отново на касата; безкасово - чрез пощенски запис или платежно нареждане чрез банка:

IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15
банков код - UNCR BGSF
"Уникредит Булбанк"  АД

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00
код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00

Сроковете за плащане на патентен данък за 2018г.са :
II вноска - 30 април 2018 г.
III вноска - 31 юли 2018 г.
IV вноска - 31 октомври 2018 г.Продължава участието на Община Балчик в туристическия кампус, организиран от големия оператор ДЕР Туристик Германия.
Представители на повече от двеста фирми от градовете
При значителен интерес започна участието на Община Балчик в туристическото изложение в датския град Хернинг. В рамките на три дни Общината