• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

14.02.2017

До края на първите шест месеца от годината ще може да се заплати първата вноска за данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и налога върху превозните средства.

Всеки може да се възползва от 5% намаление на дължимата сума, ако заплати до 30 април.След решение на Общинския съвет, данъците за настоящата година бяха завишени. По-високи суми ще внесат и жителите на село Рогачево, чиито имоти стават V категория, съгласно заповед на МРРБ.

Новото в кампанията за 2017 година е, че след 1 март плащанията може да стават и чрез сайта www.balchik.bg , при условие, че се посочи КИН /клиентски идентификационен номер/. Такъв е изпратен на всяко задължено лице в писмен вид.

Другите опции за плащане са в брой - на касата на Общинска данъчна служба, чрез POS терминал отново на касата или безкасово - чрез пощенски запис или платежно нареждане чрез банка:

IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15
банков код - UNCR BGSF
“Уникредит Булбанк”  АД

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00
код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00

Сроковете за плащане на патентен данък за 2017г.са :
II вноска – 30 април 2017 г.
III вноска – 31 юли 2017 г.
IV вноска – 31 октомври 2017 г.Честит 24 май, скъпи преподаватели и ученици, културни дейци и съграждани!
За мен е чест да ви поздравя
6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001