• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

21.06.2016

Във връзка с проект „Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик“ по схема BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ" на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Община Балчик започна дейности за идентифициране на младежите от 15 до 29 годишна възраст, които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“. Основната цел е подпомагане за включването и реализацията им на пазара на труда. В Община Балчик работи младежки медиатор, който ще подпомага дейностите по индентифициране на неактивни младежи. Той ще проведе мотивационно обучение на 80 младежи и ще ги насочи към Дирекция „Бюро по труда“. Предвидено е също така 60 от тях да бъдат включени в Обучение за придобиване на професионална квалификация по следните професии:
-  „Работник в озеленяването“, специалност:  „Озеленяване и цветарство“ -  30 лица по 300 у.ч. (45 дни)
-  „Помощник в строителството“, специалност: „Основни и довършителни работи“ -  15 лица по 300 у.ч. (45 дни)
-  „Помощник пътен строител“,  специалност: „Пътища,магистрали и съоръжения“ -  15 лица по 300 у.ч. (45 дни)
На 45 от младежите, успешно преминали обученията, ще бъде оказано съдействие чрез Дирекция Бюро по труда за постъпване на работа в общинско предприятие „БКС“ – Балчик за срок от 6 месеца.
Повече информация можете да получите на телефон +359 579 710 65 и в стая 109 на Общинска администрация, а връзка с младежкия медиатор може да осъществите на телефон  +359 579 71045 или на фейсбук страницата: “Младежки медиатор – община Балчик''.

В писмо на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова се казва, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на “ВиК Добрич”
От 3 до 9 септември в село Кранево Сдружение "Арт Уей" се изпълни проект "Зелена точка", по програма "Еразъм+". Инициативата имаше за цел формиране на екологична култура сред...