• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

28.01.2016

Общинският съвет прие бюджета на общината за 2016 година в размер на 24 930 000 лева. Очаква се местните приходи да бъдат 16 127 274 лева, а парите, чакани от държавата, са 8 802 726 лева. Разходите за местни дейности ще бъдат 14 418 124 лв., като в това число влизат и заложените като резерв за неотложни харчове на стойност 800 хиляди лева.
Целевата субсидия за капиталови разговори е 585 700 лева и включва ремонти на ОДЗ №2 в Балчик, на четвъртокласната пътна мрежа, на физкултурния салон в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и сграда в с. Стражица.
Програмата за развитие на спорта  е в размер на 1 218 122 лева, а културната програма ще бъде финансирана с 146 хиляди лева. 1 458 000 лева са заложени за развитие на туризма. Болницата  ще се издържа с един милион лева.

Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...