• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12.05.2015

СНЦ “Морски клуб” – гр. Балчик приключи проект BG MIRG № SH-K-B/2-2.1-025 “Повишаване качеството на живот на децата от рибарската област чрез развитие на морски спортове”, който бе реализиран с финансовата помощ по Местна стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла-Каварна-Балчик чрез Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г. Проектът стартира на 24.10.2014 г. и е с продължителност 6 месеца.
С изпълнението на проекта се доставиха два броя ветроходни състезателни лодки клас “LASER HD TRIPLE PACK” за надграждащо обучение на младежи от 13 до 19 години и осъществяване на последваща тренировъчно-състезателна дейност. Ветроходните лодки ще вземат своето първо участие в Регата „24-май” 2015, което ще се проведе на 23-ти и 24-ти май в акваторията пред яхтеното пристанище в Балчик. Състезателни класове: Оптимист, Лазер 4,7 и 420. Организирано от Морски клуб „Балчик” и Община Балчик.
С изпълнението на проекта по мярката се постигат следните резултати:
- повишаване качеството на живота на местните хора, чрез създаване на спортно средище, в което се провеждат тренировки и държавни и международни  състезания, допринасящи за развитието на устойчив градски ареал;
-  ограничаване на миграцията към урбанистични центрове чрез осигуряване на социално включване на децата на рибарите в обществения живот;
- създадени условия за организиране свободното време чрез спорт на децата и юношите от Балчик, включително и на децата на рибарската общност.
- съхранена природа, опазена и подобрена околна среда.

Ръководството на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи проведе среща с представителите на местната власт, с директори на училища и социални заведения.
Кино-концерт, посветен на видния български пианист и композитор Димитър Ненов, ще се проведе в Балчик на 25 март от 17:30ч. на сцена “Мелницата”.