• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

24.02.2015

От днес всички физически и юридически лица могат да проверят задълженията си за местни данъци и такси в сайта на Община Балчик www.balchik.bg. За целта е необходимо те да знаят своя КИН /Клиентски идентификационен номер/. До края на седмицата ще започне разпращането на информация до всички данъчно задължени лица чрез хартиен носител. В документа е посочен КИН, който граждани и фирми трябва са съхранят за бъдещи справки. Клиентският номер може да бъде получен и лично /срещ упопълнено искане/ от Общинска данъчна служба на адрес: гр. Балчик, пл. "21 септември" №6.
В подкрепа на своята стратегия за опазване на околната среда и с цел да бъдат съхранени ценни природни ресурси, след 2015 година Община Балчик ще предоставя информация за дължими данъци и такси само по електронен път.

5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/
Всички членове на 38 секции в община Балчик са били по местата си в началото на изборния ден. Избирателите могат да упражнят правото си на глас чрез машина или върху хартия....