• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

13.02.2015

С двама въздържали се и 18 гласа "за" Общинският съвет прие предложения от кмета Николай Ангелов бюджет за 2015 година. Приходната и разходната рамки възлизат на 25 155 000 лева. Очаква се неданъчните приходи в хазната да са 8 784 888 лева, а данъчните - 5 396 500. Над 7 милиона лева трябва да постъпят за делегирани от държавата дейности. Сред приоритетите в разходната част са парите, давани за обслужване на общинския дълг, плащания по проекти с европейско финансиране, където се отпускат временни заеми, средства за заплати и осигуровки, храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения. Размерът на сумите за местни дейности е 16 383 484 лева. В тях са парите за развитие на туризма, културата, спорта и религиозни дейности. 2 327 284 лева ще се дадат за спорт, сред които 1 милион лева за ремонт на стадиона. Близо 200 хиляди лева са заложени за изграждане на нова спортна площадка за лека атлетика. Ремонтът на четвъртокласната пътна мрежа ще поеме 314 хиляди лева. 588 780 лева е субсидията за читалищата. Футболен клуб "Черноморец" и спортните клубове по селата ще получат 225 000 лева.
1,023 млн. лева са просрочени задължения към общината, които трябва да бъдат събрани от длъжниците.
През настоящата година ще се работи по 13 проекта с европейско финансиране. Участието на Общината в тях е 1 274 931 лева.

5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/
Всички членове на 38 секции в община Балчик са били по местата си в началото на изборния ден. Избирателите могат да упражнят правото си на глас чрез машина или върху хартия....