• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

15.03.2010

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Повече от 132 години Община Балчик има местно самоуправление. На него гражданите дължат както своя личен просперитет, така и развитието на града като един от процъфтяващите културни и туристически центрове по Черноморието. През тези повече от сто години голяма роля за нашата община са играли избраните кметове. За съжаление, повечето от тях са забравени, неизвестни и непочетени за приноса им към града.
Ръководени от чувството за дълг към балчишките кметове, през 2006 година Община Балчик започна системни издирвания на сведения, биографии, снимки и документи за кметовете на Балчик. Отчитайки обстоятелството, че България е член на ЕС, ние поискахме да бъдат издирени всички кметове на Балчик под румънска администрация в периода /1913-1916 и 1918-1940 г./. За целта бяха привлечени отлични специалисти, бяха извършени издирвания на български и чуждестранни архиви, събрани са ценни сведения за кметове, чиито имена днес са забравени, но приносът е пред очите на всички ни.
Нашето желание е в залите на красивата сграда на балчишката община да организираме постоянна експозиция “Кметовете на Балчик след 1878 година”. Тя ще бъде достъпна за балчишките граждани и ще говори на децата ни за нашата памет. Ще запознава и нашите гости с личности, които имат принос за развитието на града.
За да се изпълни тази благородна задача, ние се нуждаем от цялото балчишко гражданство, живите кметове, наследниците, близките и участието на всички балчиклии, независимо къде живеят. Искам да дам пример с г-жа Балчика Мачука, която днес живее в Румъния. Тя е дъщеря на един от известните румънски кметове от Балчик-Октавиан Мошеску, а по майчина линия е потомка на големия балчишки род Добреви. Тя изпрати подробни сведения за дейността на баща си, негова снимка и ценни свидетелства. За съжаление не така се отнесоха румънските общини и архиви, към които се обърнахме за помощ, и от които и до днес чакаме отговор.
С това обръщение ви моля, с осъзнат дълг като настоящ кмет на Балчик, да изпратите снимки, сведения, документи, спомени, публикации, свързани с дейността на нашите, както български, така и румънски кметове. Като народ, член на европейското семейство, ние се ръководим от общите ценности и сме длъжни да пазим паметта на доброто, извършено от всички заемали отговорната длъжност ”Кмет на Балчик”.
Убеден съм, че в това добро дело ще бъдем подпомогнати и от балчишките медии и родолюбивата интелигенция. В близки време ще представим за публикуване и събраните биографии и снимки.
Ако пожелаете да споделите спомени, които сте затруднени да запишете собствено ръчно, моля да ни се обадите, за да изпратим служители, които да запишат.
Моля, всички сведения да се изпращат до мен на адреса на Общината:
9600 Балчик, Площад “21-ви септември” № 6 или на e-mail: pr@balchik.bg

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001
За по-малко от четвърт час парламентарно представените партии в Балчик се споразумяха за състава на СИК-овете в община Балчик по време на свиканите от кмета Николай Ангелов...