• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

14.01.2015

Общинската данъчна служба започна събирането на данъци. Заплатилите  задълженията си до 30 април за цялата година ползват 5% отстъпка. Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци са 30 юни и 31 октомври.
    Данъчната служба работи с граждани и фирми всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. /без прекъсване/. На касата може да се плати в брой или чрез пос терминал. Дължимата сума може да се заплати и с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка на следната сметка:
    IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15
    банков код - UNCR BGSF
    “Уникредит Булбанк”  АД  
код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00 
код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00 
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00 
код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00
Сроковете за плащане на патентен данък за 2015 г.са :
I вноска – 31 януари 2015г.
II вноска – 30 април 2015г.
III вноска – 31 юли 2015г.
IV вноска – 31 октомври 2015г.
Във връзка с промяна на Закона за местните данъци и такси от 01.01.2014 г. всички собственици на превозни средства ползват следните облекчения:
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 KW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро6" и „ЕЕV", определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление 40 на сто. 
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 KW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3", „Евро 4", данъкът се заплаща с 50 на сто намаление,  а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.
За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3", „Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV"- с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5,  6,  7 и 13 данък.
Екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро
6" и „ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.
 
Справки могат да се правят на място в отдел „Общинска данъчна служба " към Община Балчик и на тeлефони : 0579 72849; 0579 71088; 0579 71089.

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/