• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

11.07.2014

Приключи проект BG161PO001/3.2-02/2011/004 „Пъстрото лице на Добруджа", който бе реализиран от Община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Балчик и Каварна. Проектът стартира на 13 август 2012 година и продължи 24 месеца, финансира се по Оперативна Програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 486 245 лева.

Целите на проекта бяха насочени към развитие на регионален туристически продукт, базиран на природните, историческите и културните дадености на четирите общини, ориентиран към широк кръг потребители, с възможности за предлагане извън сезона и промотиран по съвременен и ефективен начин.

На финална пресконференция, проведена на 10 юли 2014 година, бяха представени подробно проведените маркетингово-рекламни дейности за популяризиране на дестинация „Пъстрото лице на Добруджа" и разработените 15 туристически маршрута. Изработен е интегриран „пакетен микс" от повече от 13 вида печатни, мултимедийни и интернет продукти. Пакетът съдържа туристически алманах, дипляна, продуктова ПАД карта, имеджова карта, рекламни сувенири, интерактивна презентация и GPS карти на региона, сайт, интернет банери в туристически сайтове, четири рекламни билборда, два рекламни винила на летище София, тридесет информационни и десет указателни табели и др., с обща концепция и съвременен дизайн. Създадена е „банка" от мултимедийни продукти - „Медиятека" - имиджов рекламен видео клип (удостоен с награда в категория „Природа и екотуризъм" на Х-я Международен фестивал на туристическия филм „На източния бряг на Европа"), пет продуктови видео филма, излъчвани по българска национална телевизия през месец март тази година. „Пъстрото лице на Добруджа" разказва за себе си и за възможностите за преживявания и релакс и от интернет пространството на www.dobrudzha.com. Сайтът е изграден по модерна технология и съдържа подробна информация за маршрутите и обектите, включени в тях като текст, снимки и видео. По време на пресконференцията бяха представени резултатите от изследването на Европейския институт по културен туризъм „Еврика" - изпълнител на дейност „Мониторинг, анализ и оценка на маркетингово-рекламните дейности" по проекта. В са включени туроператори и туристи от цялата страна, изследвана е степента на запознатост на анкетираните с включените в туристическите маршрути културно-исторически обекти. Анкетирани са 51 туроператори и 185 туристи. На първо място по интерес е Архитектурен комплекс „Двореца" в Балчик и Ботаническата градина. АЕМО "Стария Добрич" се нарежда на второ място. Следват нос Калиакра, Градски Парк "Св. Георги"-Добрич и Дом паметник „Йордан Йовков". Малък ръст в скалата на интереса отбелязва Регионалния исторически музей  с археологическата сбирка в Добрич. Най-непознаваеми се оказват Суходолието и Каралезката чешма в село Стефан Караджа. От обобщените данни става ясно, че се отчита 26% ръст на разпознаваемост на туристическите обекти и 29% привлекателност. 


5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/
Всички членове на 38 секции в община Балчик са били по местата си в началото на изборния ден. Избирателите могат да упражнят правото си на глас чрез машина или върху хартия....