• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30.04.2014

От 01 май 2014 г. подаване на ежемесечни декларации за реализирани нощувки по чл.116, ал.от Закона за туризма, заверка на хотелски регистри, подаване на декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ и заплащане на дължимия туристически данък се извършва в отдел „Общинска данъчна служба" към Община Балчик.
Подаване на ежемесечни декларации (Приложение 1) по електронен път ще се извършва на е-поща: turistdanak@balchik.bg. Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат. Изпращат се сканирани. Справка-декларация - един файл, извадка от регистър туристи за отчетния период - един файл.Честит 24 май, скъпи преподаватели и ученици, културни дейци и съграждани!
За мен е чест да ви поздравя
6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001