• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

11.02.2014

От 5-ти до 7-ми март в София ще се проведе изложението и форума „Интелигентни градове“ – мобилност, транспорт, информационно-комуникационни системи, интелигентна енергия и сгради.
Под натиска на демографския ръст, климатичните промени и нарастващото количество потребявани ресурси градовете се трансформират в по-устойчиви структури.
В контекста на световните тенденции обществото, бизнесът и институциите от Югоизточна Европа правят стъпки за изграждане на по-конкурентна и нисковъглеродна икономика чрез трансфер на знания и технологии от по-развитите държави. 
Smart Cities е една от най-значимите изяви в страната и дава възможност за запознаване с европейското законодателство и добрите практики, за представяне на продукти и услуги пред професионална целева аудитория от България и чужбина. Събитието ще събере на едно място инвеститори, мениджъри, експерти от различни сектори на икономиката.
В рамките на конференцията проф. Б.Рангелов ще направи презентация на тема „Умни градове – оптимизация на транспортната логистика в гр. Балчик - партньор в Европейския проект ENCLOSE”. Той ще запознае делегатите с извършената работа по проекта, чиято цел е намаляването на съдържанията на СО2 и другите вредни газове в малки и средни населени места.
Другите акценти в конференцията са: Интелигентна мобилност; Система за енергиен мениджмънт и система за мениджмънт на околната среда, приложими в общините; Европа и развитието на иновациите в областта на интелигентните градове и общности; Мениджмънт на умните градове; Зелени покривни градини и ролята им за устойчивото развитие на околната среда.
Сред лекторите са експерти от EК – ГД „Енергия”, Cofindustria България, Български съвет за устойчиво развитие, SWARCO България, ПВБ Пауър България АД, Австрийска енергийна агенция, Симачек Фасилити Сървисиз БГ и др.
В областта на интелигентната мобилност Регионалният Е–Клъстер ще промотира своята дейност за намаляване на енергопотреблението в транспорта чрез конверсия на превозни средства с бензинов двигател в електромобили и изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства. SWARCO България предоставя пълната гама от интелигентни и екологични решения за транспортен мениджмънт. Изложителите ще покажат енергийноефективно осветление за различни обществени пространства, ИКТ за интелигентни сгради, решения за телеметрия и телематика.

Кино-концерт, посветен на видния български пианист и композитор Димитър Ненов, ще се проведе в Балчик на 25 март от 17:30ч. на сцена “Мелницата”.
При извършено на 12.02.2024 г. и 26.02.2024 г. пробонабиране и изследване по показателите от група „А“ от пунктове при крана на потребителя в 08. Зона Оброчище 1, с. Сен