• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

10.02.2014

Във връзка с предстоящите в края на месец май 2014г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация уведомява всички пълнолетни граждани с постоянен адрес в община Балчик и настоящ адрес държава извън Европейския съюз, че според чл. 3 ал. 2 от сега действащия Изборен кодекс, критерий за включване на лицата в избирателните списъци е да са живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз. Ако срокът на отседналост не е спазен, гражданите с настоящ адрес страна извън Европейския съюз ще бъдат включени в списъка на заличените лица.
    Приканваме гражданите, които  трайно са се завърнали в община Балчик, но все още не са променили настоящия си адрес, да го направят до 25-ти февруари 2014г., като посетят отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” или кметството. При заявяване на адреса, освен документ за самоличност, се предоставят и документи, доказващи правото на ползване на жилището (съгласно чл. 92 от Закона за гражданска регистрация).

Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...