• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

20.01.2014

Община Балчик предоставя на вашето внимание проект за промяна в маршрутни разписания по градски линии №3 и №4. Проектът е изготвен във връзка с писмо с вх. №63-68-63/28.11.2013г. от превозвача “Пътнически Превози” ЕООД, който обслужва градските линии. Предложението включва:
1. Закриване на Линия №4, тъй като няма интерес от страна на пътниците към линия с такъв маршрут
2. Увеличаване на броя часове по Линия №3, тъй като има необходимост от допълнителни курсове по тази линия в часовете 07.00, 11.00, 14.00, 17.00 /от Ново гробище/ и 07.30, 11.30, 14.30, 17.30 /от пл. „Рибарски“/.
В срок до 15.02.2014г. можете да депозирате в Община Балчик вашите писмени становища и мнения за предстоящата промяна.
Съгласно чл.8, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, след обсъждане от назначена от кмета комисия, проектът се внася за разглеждане и утвърждаване от Общинския съвет.

Честит 24 май, скъпи преподаватели и ученици, културни дейци и съграждани!
За мен е чест да ви поздравя
6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001