• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

10.11.2009

Община Балчик разработи и ще изпълнява проект за обществена трапезария, договорът за който ще бъде подписан утре в Министерството на труда и социалната политика. Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и осигуряване помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни хора.
Обществената трапезария  в Балчик ще бъде открита в сградата на „Домашен социален патронаж” Балчик за периода 1 декември 2009 – 31 март 2010 г.  Капацитетът на трапезарията ще бъде за 80 души, които ще получават обяд всеки работен ден. На лежащо болни храната ще се  доставя със специализиран общински  транспорт. 
Размерът на финансовите средства, които ще бъдат осигурени, е 14 242,80 лева.

За по-малко от четвърт час парламентарно представените партии в Балчик се споразумяха за състава на СИК-овете в община Балчик по време на свиканите от кмета Николай Ангелов...
Ръководството на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи проведе среща с представителите на местната власт, с директори на училища и социални заведения.