• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

05.07.2013

Общата сума, която ще се усвоява, е в размер на 157 340.85 лева.
Проектът се осъществява чрез Оперативна програма "Административен капацитет" и Европейския социален фонд, стана ясно днес на пресконференция в Общината.
Целта на екипа е да бъде оптимизирана структурата на местната администрация, за да може да работата й да бъде по-ефективна и да се избегнат дублиращи се функции.
Ще бъде приложена единна методология за анализ и набелязване на проблемните области в дейността на администрацията. Работата предвижда също да се усъвършенстват вътрешните нормативни документи и правилници, като се повиши ефективността в дейностите на служителите. 
Днес бе отчетено, че през последните две години численият състав на администрацията е бил значително намален, а настоящият проект ще помогне за по-качествената работа на служителите.
 

5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/
Всички членове на 38 секции в община Балчик са били по местата си в началото на изборния ден. Избирателите могат да упражнят правото си на глас чрез машина или върху хартия....