• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

04.07.2013

„РибАрт фест“ е името на новия фестивал, който ще се проведе в Балчик. Културният афиш на Фестивалния град на Балканите се обогати с ново събитие с подкрепата на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013. Общата стойност на проекта е 271 472,10 лева.
Целта е подобряване качеството на културните ресурси на Община Балчик и популяризиране на природното и културно наследство за превръщането на общината в едно по-привлекателно място за живот, туризъм и инвестиции, чрез интегриране на рибарския сектор, посредством провеждане на форуми на изкуството, свързани с рибарската общност. 
Дейностите по проекта предвиждат провеждане на фестивал в рамките на три дни в НЧ „Паисий Хилендарски 1870“, където ще има музикални изпълнения, ще се прожектират филми, ще се представят изложби, свързани с поминъка на местните жители. Предвижда се и дегустация на рибни специалитети.
Благодарение на проекта, читалището в Балчик ще бъде оборудвано със съвременна сценична техника, нови зрителски столове, видео и аудио апаратура.

Община Балчик ще кандидатства с проект пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор
Ремонтът на покрива на Народно читалище ”Христо Смирненски-1941г.” в село Сенокос приключи. Днес техническа комисия от Община Балчик прие извършените дейности.