• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

11.06.2013

Читалище „Просвета-1900” с. Соколово спечели проект по грантова схема за финансиране на иновативни проекти на програма „Глоб@лни библиотеки - България”. То е едно от 95-те одобрени за финансиране библиотеки и читалища в страната по новата грантова схема на „Глоб@лни библиотеки” за 2013 година. Очаква се да се усвоят 5 000 лева за реализиране на проектно предложение на тема „Дигитализираното културно наследство на село Соколово – новата Е-услуга в библиотеката”. Предоставените средства ще се ползват за увеличаване броя на предлаганите в библиотеката на читалището електронни услуги за местната общност - независимо от възраст, етнически произход, национална принадлежност или вероизповедание.
В проекта са заложени седем дейности, чиято реализация ще подобри качествено потенциала на библиотеката за работа с потребителите и ще приобщава все повече хора към глобалното информационно общество чрез он-лайн представяне на културното наследство и добруджанските традиции.
В резултат от изпълнение на проекта библиотеката ще разполага с електронна база-данни с ценни архивни материали и снимки, обичаи и традиции, както и с електронен наръчник за предметите и трудовата дейност на преселниците от Северна Добруджа. Ще се популяризира фолклорното богатство на Соколово чрез разпространение на студийни записи и професионални видеоклипове на  народния хор и на танцовия състав.
Дейностите ще се осъществят в периода от юни до октомври 2013 година, а партньори на читалището са Община Балчик, ОУ „Васил Левски” Соколово и ЗКПУ „Сокол”.

Продължава участието на Община Балчик в туристическия кампус, организиран от големия оператор ДЕР Туристик Германия.
Представители на повече от двеста фирми от градовете
При значителен интерес започна участието на Община Балчик в туристическото изложение в датския град Хернинг. В рамките на три дни Общината