• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.04.2013

Община Балчик затвърди дългосрочния си кредитен  рейтинг bgA2 според анализа, направен от Агенцията за кредитни рейтинги през този месец. По мнение на специалистите Общината притежава малък кредитен риск. Рейтингът се базира на информация от финансови отчети, доклади и справки, направени в администрацията, както и източници от Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. Анализът обхваща финансовото състояние и кредитоспособността на Община Балчик за периода 2007-2013 година.
Присъденият краткосрочен  кредитен рейтинг е bgP-2 , което показва сравнително добра способност за изплащане на краткосрочните задължения.

6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001
За по-малко от четвърт час парламентарно представените партии в Балчик се споразумяха за състава на СИК-овете в община Балчик по време на свиканите от кмета Николай Ангелов...