• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

25.03.2013

В изпълнение на проект „Помощ в дома” – с Договор: BG051PO001-5.1.04-0129- С0001 от 25.03 до 28.03.2013 г. в Община Балчик се провежда обучение за позиции „Домашни санитари” и „Домашни чистачи/помощници”. Лицата, включени в обучението, са определени след проведено интервю с кандидатите за работа в съответствие с методика от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.   
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“.


6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001
За по-малко от четвърт час парламентарно представените партии в Балчик се споразумяха за състава на СИК-овете в община Балчик по време на свиканите от кмета Николай Ангелов...