• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

21.02.2013

Бюджетът на Община Балчик за 2013 година бе приет днес от Общинския съвет. 21 525 878 лева е финансовата рамка, предложена от кмета Николай Ангелов. Очакваните приходи от местни дейности са в размер на 16 893 215 лева, а парите, които трябва да дойдат от държавата, са 7 160 569 лева.
С приетия днес бюджет се утвърждават разходите за финансиране на МБАЛ Балчик ЕООД – 724 000 лева, както и програмата за развитие на туризма – 1 160 000 лева. Парите за спорт възлизат на 2 440 727 лева, като в това число влизат 1 948 000 лева капиталови разходи.
И през 2013 година ще продължи усвояването на средствата по утвърдени оперативни програми с европейско финансиране, чиято обща стойност е близо 64 милиона лева, а собственото участие на Общината е 103 хиляди лева.
По думите на кмета Николай Ангелов утвърденият днес бюджет създава условия за реализиране на социалното, икономическото и културно развитие на Община Балчик, за изграждане и поддържане на социалната и техническа инфраструктура, за благоустрояване и опазване на околната среда, за развитие на масовия спорт.
По-рано днес с 19 гласа „за” и 1 „въздържал се” съветниците приеха отчета за касовото изпълнение на бюджета за миналата година в размер на 21 488 171 лева.

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/