• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

19.11.2012

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов ще подпише днес в присъствието на премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов договор за създаване на звено към „Домашен социален патронаж”, чрез което ще се осигурят три нови дейности. Общата стойност на договора е 136 085 лева.  Средствата ще са насочени към безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Парите ще се усвояват и от жители на общината с трайни увреждания или невъзможност за самообслужване.
В звеното, което ще се създаде, ще бъдат назначени 9 човека за оказване на лична помощ,  10 за изпълнение на комунално-битови дейности и един за оказване на съдействие и подкрепа за социалното включване. В зависимост от нуждите на определените 50 потребители, те ще изпълняват по график почасови социални услуги, според тяхното назначение. Социалните услуги ще се изпълняват от персонал, преминал през предварителен подбор и нает на трудов договор.
Продължителността на проекта е 14 месеца.

Община Балчик подписа споразумение за финансиране ремонта на част от водопроводната мрежа в с. Кранево. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Честит 24 май, скъпи преподаватели и ученици, културни дейци и съграждани!
За мен е чест да ви поздравя