• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.04.2012

Всички преброители, контрольори и резерви, участвали в преброяването на населението през 2011 г. в област Добрич, трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2012 г. Според разпоредбите на данъчното законодателство хонорарите за тази дейност се декларират като доход от извънтрудово правоотношение и върху тях се дължи данък.
Към данъчната декларация се прилага служебна бележка за получения доход, която участниците трябва да си вземат от съответните общински администрации, на чиято територия са взели участие в  Преброяване 2011. Преброителите, контрольорите и резервите от община Добрич град, трябва да си получат служебните бележки в Териториално статистическо бюро  Добрич на адрес:
гр. Добрич, пл. „Свобода” № 5, етаж 7 стая 706 .
Декларациите за облагане на доходите заедно със служебните бележки тази година се подават до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. В същия срок трябва да бъдат заплатени и дължимите персонални данъци.

На 17 юли /сряда/, при благоприятни метеорологични условия, ще бъдат извършени имагоцидни обработки срещу комари в гр. Балчик и в селата Оброчище, Кранево и Рогачево.
Националният отбор по ветроходство в клас "Оптимист" е в Балчик от днес и до 12 юли ще провежда своите тренировки в акваторията на залива.