• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

03.11.2011

Община Балчик спечели проект по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск".  Проектът се нарича „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно в УПИ III, кв. 148, ж.к. „Балик". Общата му стойност е 817 885, 68 лв.

Сградата на Центъра за настаняване от семеен тип ще бъде  едноетажна и ще се състои от три тела. Създаването й ще допринесе за по-качествен живот на децата, останали без родителска грижа, и по-лесното им адаптиране в социалния живот впоследствие.


Честит 24 май, скъпи преподаватели и ученици, културни дейци и съграждани!
За мен е чест да ви поздравя
6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001