• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

27.07.2011Дирекция "Социално подпомагане" Балчик започва прием на молбите за целева помощ за отопление за зимния сезон. Срокът за получаването им е за времето от ноември 2011 до края на март 2012 година. Със заповед на Министъра на МТСП е определен месечният размер на целевата помощ за отоплителен сезон - 57,92 лв.

В молбата-декларация, желаещите да получат помощи трябва да заявят с какво гориво ще се отопляват  - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Семействата, които използват отопление като енергия ток и парно, при подаване на молба-декларацията трябва да представят и последната платена фактура.

Молби - декларациите се приемат от понеделник до петък непрекъснато в обособената  приемна на първи етаж в Дирекция „ Социално подпомагане община Балчик, с работно време от 09.00ч. до 17.00ч и по населените места по предварително утвърден ежемесечен график .
Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/