• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

01.07.2011


     Във връзка с актуализирана Процедура 2011 по Програма „Старт на кариерата", срокът за кандидатстване на младежите за работни места в администрациите е удължен до 29 юли 2011 год.

    Община Балчик има одобрена една бройка в Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване". Изискванията са да е висшист до 29-годишна възраст, който да не е работил по специалността си и да е регистриран в „Бюрото по труда". Професионалната квалификация трябва да бъде в сферата на Социалните, стопанските и правни науки, Публична администрация, Администрация и управление. Владеенето на чужд език и добра компютърна грамотност са предимство.В писмо на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова се казва, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на “ВиК Добрич”
От 3 до 9 септември в село Кранево Сдружение "Арт Уей" се изпълни проект "Зелена точка", по програма "Еразъм+". Инициативата имаше за цел формиране на екологична култура сред...