• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

01.07.2011


     Във връзка с актуализирана Процедура 2011 по Програма „Старт на кариерата", срокът за кандидатстване на младежите за работни места в администрациите е удължен до 29 юли 2011 год.

    Община Балчик има одобрена една бройка в Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване". Изискванията са да е висшист до 29-годишна възраст, който да не е работил по специалността си и да е регистриран в „Бюрото по труда". Професионалната квалификация трябва да бъде в сферата на Социалните, стопанските и правни науки, Публична администрация, Администрация и управление. Владеенето на чужд език и добра компютърна грамотност са предимство.Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/