• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

18.12.2010

Във връзка с намерение на Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по ОП "Регионално развитие":  Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, на 27.12.2010г. от 10.00ч. в заседателната зала на администрацията ще се проведе кръгла маса за обсъждане на идеи за иновативно културно събитие. Отправя се покана към организатори на културни събития, читалища, НПО и други заинтересовани лица да участват в дискусията.

На 17 юли /сряда/, при благоприятни метеорологични условия, ще бъдат извършени имагоцидни обработки срещу комари в гр. Балчик и в селата Оброчище, Кранево и Рогачево.
Националният отбор по ветроходство в клас "Оптимист" е в Балчик от днес и до 12 юли ще провежда своите тренировки в акваторията на залива.