• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
във формат: DOC  или PDF