• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

                              Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове

Председател:                 Димитър Веселинов Николов

Членове:                         Николай Филипов Колев

                                         Гюнай Мюмюн Узун

                                        Симеон Димитров Симеонов

                                        Елена Кирилова Каменова - Стелиянова

                              Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология

Председател:                 Мелих Мехмедов Хаджиев

      Членове:                   Христо Петров Христов

                                         Бисер Алтънчев Демиров

                                         Симеон Димитров Симеонов

                                         Владимир Бориславов Лафазански

                                  Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт

Председател:                 Галин Петров Началников

Членове:                         Кирил Йорданов Кирев

                                        Гюнай Мюмюн Узун

                                        Димитър Веселинов Николов

                                        Илиян Стефанов Станоев

                                 Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности

Председател:                  Джем Салим Акиф

      Членове:                   Димитър Веселинов Николов

                                        Велко Георгиев Михайлов

                                        Симеон Димитров Симеонов

                                        Мелих Мехмедов Хаджиев

                                  Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

      Председател:           Илиян Стефанов Станоев

      Членове:                   Сияна Атанасова Фудулова

                                         Д-р Маргарита Калинова Вичева

                                         Мехмед Хасан Расим

                                         Бисер Алтънчев Демиров

Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности

Председател:                  Велко Георгиев Михайлов

Членове:                         Галина Гавраилова Димитрова

                                        Д-р Маргарита Калинова Вичева

                                        Мелих Мехмедов Хаджиев

                                         Джем Салим Акиф

                                                  Комисия за установяване конфликт на интереси

Председател:                Мехмед Хасан Расим

      Членове:                  Елена Кирилова Каменова - Стелиянова

                                        Велко Георгиев Михайлов

                                        Галин Петров Началников

                                        Д-р Парсек Саркис Салбашян

                                        Атанас Илиев Атанасов

                                        Илиян Стефанов Станоев