• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ЗАПОВЕД

№ 956

 


гр.Балчик, 13.10.2011г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с осигуряване на нормална обстановка за провеждане  на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и  местни органи на властта на 23.10.2011г.

 

 

НАРЕЖДАМ:


1. Общинска администрация Балчик, съгласувано с РУП Балчик и РУП Албена и кметовете по населени места, да организира опазването на обществения ред и осигури нормална обстановка по време на предизборната кампания и изборния ден, както и да се осигури противопожарна безопасност на местата за провеждане на изборите.

2. Забранявам продажбата  на спиртни напитки в търговската мрежа магазини, складове на едро, заведения за обществено хранене и употребата им на обществени места :

от 20.00 часа на 22.10.2011г. /ден за размисъл/

до 08.00 часа на 24.10.2011г. /ден след изборите/

3. Забранявам всякакви масови прояви на територията на общината, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред в изборния ден.

Забраната не се прилага при радостни и тъжни тържества и събития,за които има предварително уведомление до общината.

Изпълнението на заповедта възлагам на Началник РУП -Балчик и Албена към ОД на МВР Добрич и отдел"Стопански дейности".

Жителите на общината да бъдат запознати с настоящата заповед чрез средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директор дирекция "МДТХСД", РПУ Балчик и РПУ Албена.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик