• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Общинска администрация Балчик  уведомява избирателите,  могат да се подават писмени заявления до Кмета на Община Балчик за:

1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката, кмет на община, общински съветници и кметове на кметства до 15.10.2011 г. г.

2. Удостоверения за гласуване на друго място на избирателите се издават след подадено писмено заявление от Общинска администрация гр.Балчик  и кметствата  в срок до 08.10.2011г. включително.

3. Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Балчик  и Кметствата  до  08.10.2011г включително.

4. Избирателните списъци са обявени  на местата  съгласно заповед №761 от 19.08.2011 на  кмета на Община Балчик  и сайта  на общината.