• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

   


      Адрес: с. Змеево, п.к. 9643, ул. „Искър“ №34

      Председател: Добринка Симеонова

      Секретар: Веселина Йовчева

      Тел.: 0885396289

      e-mail: zmeevo41.nc@abv.bg

               Йордан Йовков

________________________________________________________________________________

Йордан Йовков е роден на 09.11.1880 г. в с. Жеравна, Сливенско.

Завършва гимназия в София, след което заедно със семейството си се преселва в Добруджа, където дълго време работи като учител. Участва в трите войни като командир на рота и като военен писател.

Известно време е редактор в столични издания. След окупирането на Южна Добруджа, Йовков се премества във Варна и работи като учител. След войните е редовен сътрудник по печата в българската делегация в Букурещ.

Творческия си път Йовков започва със стихове, но по време на войните пише военни очерци и разкази, с които се налага като талантлив разказвач и писател.

Следващите му книги са посветени на живота в Добруджа (повестта "Жетварят", сборниците "Последна радост", "Вечери в Антимовския хан", "Женско сърце", романът "Чифликът край границата") и на родното му село Жеравна ("Старопланински легенди").

Пише комедии ("Милионерът") и драми ("Албена", "Боряна", "Обикновен човек"). Автор е на анималистична проза ("Ако можеха да говорят"). 

Едни от най-известните му произведения са "По жицата", „Песента на колелетата”, „Шибил” и др.

 

                                   Сградата на НЧ "Йордан Йовков-1941" - с. Змеево

 Библиотечна дейност:

Книжният фонд се подържа в добро състояние. Читалището всяка година се обогатява с нова литература.

Библиотеката разполага с читалня, в която читателите ползват речници, периодични издания и друга литература.

Разполага с един компютър и един принтер, който се ползва от читалищния секретар и от населеното място.

Ролята на библиотеката е да следи и проучва читателските интереси, да подобрява обслужването на читателите, да въвежда най-малките в света на книгите, да обогатява книжния фонд.

                   

 
                    

ЧИТАЛИЩНИ ФОРМИ:


1. Самодейни танцови групи

НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево, община Балчик, предлага участие в самодейни състави.

Самодейните танцови групи са създадени с една основна цел - тя е да се популяризират българските народни танци и да се привличат все повече млади хора към танцовото изкуство.

Всеки състав има свой хореограф. Използват се традиционни български носии. Посещават се фестивали и се изпълняват танци на сцена по време на празници.


2. Група за народни песни и обичаи - Група за изворен фолклор.

Певческата група ежегодно участва във фестивали и събори на народното творчество - "Песни и танци от слънчева Добруджа" - Дебрене, "Събор-надпяване" - гр. Балчик, "Лазаровден" - гр. Балчик, "Старопланински събор" - Балкан фолк - гр. В. Търново, Национален фолклорен събор "Богородица" - гр. Ген. Тошево,

"Среща на поколенията" - с. Преселенци,

Национален фолклорен събор "Текето" - община Крушари, "Национален събор на българското народно творчество" - гр. Копривщица, Фолклорен фестивал "Света Марина" - с. Ботево,

2-ро място в XVIII-ти Национален събор за автентичен фолклор "Тополи пее и се смее" 2019 г. - с. Тополи, община Варна, 2-ро място в Третия фолклорен самодеен фестивал "Гурково пее и танцува 2018",

"Балканска черга" - с. Шишковци, община Кюстендил,

Специална награда на IX-ти събор на българите-преселци от Северна Добруджа - 2018 г., с. Дъбовник,

1-во място на XV- ти Национален музикален фестивал "Фолклорен изгрев" - гр. Варна,

1-во място в единадесети празник на фолклорното изкуство "Като жива вода" -2018 г., гр. Суворово, XXVII-ти Национален събор "Беклеме" 2021 г. - община Троян и др.

Ръководител: Станка Калева.

Към днешна дата групата наброява 16 човека, като се полагат усилия за привличане на нови певици, издирват се и съхраняват автентични Добруджански песни.

     

 

 

       


3. Читалището работи и с детски вокален квартет, който през 2017 г. е награден с Първа награда в Осми национален фестивал за автентичен фолклор "Песни в полите на Балкана" - с. Жълтеш, община Габрово, а през 2018 г. е отличен с Първа награда в Третия фолклорен самодеен фестивал "Гурково пее и танцува 2018".

 

                                    


facebook:  www.facebook.com/НЧЙордан-Йовков-1941г-сЗмеево-342514855855021/