• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 Адрес: гр. Балчик, пл. “21 септември” № 7, п.к. 9600     

 Секретар: Веселин Павлов

 Тел.: 0579/7 26 11

 e-mail: ph1870@abv.bg,   ph1870@mail.bg, philendarski1870@gmail.com

 e-mail на библиотеката: ph1870@abv.bg

 web site: https://www.hilendarski.net/bg/

 facebook: https://www.facebook.com/hilendarski1870/

 Работно време: пн-пт 08:30–17:00

__________________________________________________________________________________

През своята 150-годишна история, Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870”- Балчик, има своята извоювана позиция за подкрепа на гражданското общество и през годините е спечелило доверието на хората.

Читалището се уповава на своите корени като национална, социална, културна, образователна и информационна организация. То участва активно в живота на местните общности и помага за укрепването и развитието на местните култури, социални и икономически партньорства.

С първото си име „Съгласие-Напредък”, читалището е родено в една от училищните стаи, където са се събирали градските първенци.

По-късно читалището е преименувано на „Отец Паисий”.

През 1965 г., вече НЧ „Паисий Хилендарски-1870”- Балчик, се сдобива с модерна своя сграда, в която се помещават както читалищната библиотека, така и самодейните колективи. 

НЧ „Паисий Хилендарски-1870” е гордо с историята си, с настоящето си.

Историята на едно читалище може да бъде проследена с факти, години, статистика, имена и дейци, записани в Летописната книга, каквато книга има от 1870 г.

През всичките 150 години на съществуване, читалището е и отговаря на призванието си да е място, където най-широк кръг хора могат свободно да четат книги, да общуват с различни  изкуства и да се занимават с творчество.


  

                                     

Библиотечната дейност е формата, чрез която читалището реализира задачата си за разширяване и обогатяване знанията и интереса към наука, изкуство и култура у местното население.

                            

Библиотеката на читалището разполага с богат библиотечен фонд от 54 000 тома и е Централизирана библиотечна система, обслужваща библиотеките на всички читалища в община Балчик. Основната дейност на библиотеката е разпределена в следните отдели:

  - Отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация” –

Главен библиотекар – Миланка Банкова с образование - "Библиотечно-информационни дейности" и магистърска степен - "Библиотечен и комуникационен мениджмънт".

Професионална квалификация - "Библиотекар и организатор на читалищна дейност".

През 2019 г. получава награда "Библиотекар на годината 2018" на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА).

Миланка Банкова е участвала със свои доклади и презентации в Национални конференции "Насърчаване на четенето".

Разработва и организира културните инициативи на библиотеката като проекти, конкурси и други. Управление на проекти, изготвяне на доклади и отчети. 

Изгражда, осъществява и координира медийната и рекламната политика на библиотеката. Предоставя текуща актуална професионална информация на библиотеките в общината за нови нормативни документи, отнасящи се за дейността на библиотеките.

Организира и осъществява системно комплектуване на библиотечния фонд.

Издирва, подбира и закупува библиотечни материали, актуални и перспективни.

Каталогизира библиотечните фондове, обработва новопостъпилата литература към централизирано звено на читалищата в общината.

   - Отдел „Заемна ”

Библиотекар: Магдалена Михайлова Върбанова

Образование - специалност „Библиотекознание и библиография“ и Магистърска степен със специалност „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ в държавния университет  УниБИТ – гр. София, придобила и професионална квалификация – компютърен оператор.

От 2011 г. до сега (2022 г.), вече 11 години, Магдалена Михайлова Върбанова е всеотдаен служител по професията си и има афинитет към изучаване на чужди езици и по-специално - английски и руски език.

В отдела се извършва обслужване на читатели с библиотечни документи за дома, подръчният фонд е на свободен достъп, чрез който се предоставя възможност на читателите сами да подбират литературата, която желаят да заемат. Осъществява се консултантска дейност относно използване на читателски каталози от читателите, които могат да ползват традиционни каталози и електронен каталог.

Книгозаемането за дома се извършва чрез автоматизирана система.

 

    - Отдел „Читалня” – Предоставя за ползване богат фонд от книги, справочници и периодични издания от различни отрасли на знанието, както и ежедневната преса. Осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване чрез база данни на библиотеката и чужди бази данни.

                         

  - „Детски отдел”

Библиотекар: Иванка Николова Томова - завършила Държавен библиотекарски институт – гр. София, със специалност „Библиотекознание и библиография“, придобила 39-годишен трудов опит по специалността, като от 1981 г. до 1987 г. работи като библиотекар в Детски отдел и отдел Читалня към НЧ "Йордан Йовков - гр. Добрич, а от 1988 г. до сега (2022 г.), вече 34 години, неотлъчно и всеотдайно е посветила труда си на достоен дългогодишен стаж за опазването и развитието на библиотеката към НЧ „Паисий Хилендарски-1870“.

В отдела се обслужват читатели до 14-годишна възраст с различни по вид библиотечни документи – богато илюстрована литература, периодика и др.

Предоставя се възможност на читателите сами да подбират литературата, която желаят да заемат за дома, чрез свободен достъп до подръчния фонд.

В обособена читалня се предлага ползването на енциклопедии, речници, периодични издания и др. Разработват се програми, инициират се изяви, полезни не само за прекия учебен процес, но и за осмисляне свободното време на малките читатели. Провеждат се екскурзии в библиотеката, беседи и четения. Ежегодно се провежда лятната програма „Лято в библиотеката”, в която се включват деца от Балчик и гости на града на възраст от 6 до 14 години. 

 

 

                         

  - Информационен и интернет център - работник "библиотека" - Свилен Плугчиев. 

Най-новият обособен отдел в библиотеката. В него се предлага консултация и обучение за достъп до електронни ресурси, информация за свободни работни места, самостоятелно издирване на информация, възможности за съставяне на автобиография и мотивационно писмо, копирни услуги, принтиране - цветно и черно бяло, набор на текст, изготвяне на презентации, изработване на покани, визитки, брошури, некролози, запис на информация на диск или външна памет от видеокасета, от грамофонна плоча и други. 

                          

          За популяризиране на дейността и фонда и за насърчаване на четенето, читалището проучва и внедрява добри библиотечни практики и иновативни политики и инициативи.

Важна и съществена част от дейността на читалището е работата с деца по време на ваканциите, запознавайки ги с богатото разнообразие от книги, създавайки им навици за четене.

    

    

Читалището осъществява партньорски връзки с институциите, реализира съвместни инициативи и провежда мероприятия с Общината за отбелязване на различни празници с участие на самодейните състави при читалището, поддържа контакти с български общности зад граница с цел издигане и запазване на националното самосъзнание и самочувствие.

Разполага със зрителна зала с голяма сценична площ и капацитет от 400 седящи места, където се провеждат различни културни мероприятия, концертни изяви, празници, конкурси, фестивали, театрални постановки и др. Към сцената има обособена оркестрина.

                                                 

         

 

Народно читалище "Паисий Хилендарски-1870" е престижен център за духовна култура в град Балчик и често се явява организатор на културни мероприятия, представяне на изложби, чрез които читалището представя и популяризира изкуството на местни и други творци, оформена е постоянна галерийна сбирка.

Целогодишно се отбелязват годишнини на художници, писатели, композитори и други различни исторически и артистични личности.

Предизвикателство за читалището е да работи с млади хора и да им подава ръка

     

Големи заслуги за читалището са допринесли Петко Петков, както и председателят - Станка Тодорова Ганчева.

Станка Тодорова Ганчева завършва Висшия икономически институт „Карл Маркс“, гр. София със специалност „Политическа икономия“ през 1969 г. Завършва второ висше образование в Академията за обществени науки и социално управление в София. 

Тя открива целодневни детски градини в Балчик.

Голяма е заслугата й за реставриране на възрожденски обекти и паметници на културата в града.

Благодарение на нейната безотказност и настойчивост се откриват възрожденски комплекс в квартал „Гемеджи“, който включва взаимното училище, реставрирана е църквата „Св. Николай Чудотворец“, както и храм „Св.Св. Константин и Елена“. По нейна инициатива, на мястото на разрушена до основи сграда, е изградена етнографска къща, в която е уредена експозицията "Градски бит".

Под нейно ръководство става възможно откриването на Градска художествена галерия в Балчик, за съхраняване на богатия фонд от картини, събрани и съхранявани години наред от Клара Петкова, уредник в Исторически музей Балчик.

През 1981 г., Станка Ганчева е удостоена с орден и медал „1300 години България“, през 1986 г. - с орден „Кирил и Методий“- II степен - за цялостната си дейност, през 1987 г. е удостоена със званието „Заслужил деятел на БЧК“, а през 1990 г. получава сребърно отличие за особени заслуги в спорта.

От 2010 г. е избрана за председател на настоятелството на народно читалище „Паисий Хилендарски-1870“.


Голям принос за развитието на НЧ "Паисий Хилендарски-1870" има и най-дългогодишният секретар, представляващ културната институция цели 33 години - Пламен Банчев. 


Oт 2021 г. секретар на читалището е младият и амбициозен Веселин Павлов.

Висшето си образование завършва в Нов Български университет със специалност - "Управление и продуцентство в музикалните изкуства".

Продължава обучението си по кларинет в класа на професор Петко Радев.

Дейно взима участие в академичния хор „Фолк – Джаз формация“ с диригент доцент Георги Петков, с който взимат участия в различни телевизионни програми в националния ефир.

През 2012 година създава група “Дивайн“, където започва да свири и на саксофон, след което става негов основен инструмент.

Богатият му опит като класически и джаз музикант безспорно открояват импровизационната му техника под звуците на съвременната музика. Продължава да участва в различни проекти, както на голямата сцена, така и на клубно ниво с едни от водещите диджеи и изпълнители в България.


ЧИТАЛИЩНИ ФОРМИ:


1. Литературен клуб "Йордан Кръчмаров"


Създаден е през 1965 година като литературен кръжок, започва работа под ръководството на Румяна Генова с участието на Николай Петров, Петрушка Костова, Стефан Цезаров, Донка Стефанова, Атанас Дичински. По-късно клубът се ръководи от Петрушка Костова, която по това време е и главен редактор на общинския вестник. Съставът е същият.

През 1983 г. за творчески ръководител на клуба е поканен Петър Алипиев. Негово откритие е младият поет Йордан Кръчмаров и съвместно с Красимир Машев подготвят поетичния сборник "Нощен залив”.

Литературният клуб по това време носи името „Наско Боев”.

Ръководители на клуба през следващите години са Драга Дюлгерова, Константин Младенов, Владимир Любенов.

През 1999 г. клубът осъществява своята дейност като част от структурата на народно читалище „Паисий Хилендарски-1870“. Художествен ръководител е известният драматург и романист Кръстю Дренски, а за свой патрон творците приемат името на талантливия поет и член на клуба Йордан Кръчмаров, който си отива твърде млад от този свят.

                

                              Йордан Кръчмаров

През 2000 г. излиза от печат първият поетичен сборник, съставен от най-добрите творби на балчишките творци – „Брегове“. Следват: „Извори“ (2001), „Пристан“ (2002), „Летни снежинки“ (2003). 

От 2004 до 2008 година ръководството на клуба се поема от Петрушка Костова.

Излизат сборниците с поезия и проза „Откровения“ (2004), „Прилив“ (2008), „Песъчинки“ (2010), а "Морски дарове" (2012) е осмият сборник с творби на членове на клуба.

                      

Освен в местния печат, членовете на клуба имат публикации във вестниците „Литературен фронт“ и „КИЛ“.

Самостоятелни книги издават Петрушка Костова, Валентин Шалтев, Стефка Стефанова, Дияна Цветкова, Цонка Сивкова, Енчо Димитров, Иван Статев.

           

От есента на 2015 г. ръководител на клуба е Росица Шалтева.

Поставя се началото на Майски литературен маратон, в който участват изявени български автори.

По повод 30 години от кончината на Йордан Кръчмаров, на клуба са дарени от Георги Илиев, Сашо Серафимов и Красимир Масурски - ценни вещи на поета.

През 2016 г. излиза брой първи на алманаха за литература, изкуство и култура - "Брегове", който ще се отпечатва на две години.

Към 2021-2022 г., към клуба се присъединяват и млади представители на подрастващото поколение в гр. Балчик.

През 2022 г., Съюз на народните читалища 2022 и „Национален преглед на литературните клубове“ 2022, издават „Алманах 165“– Поезия, проза, изкуство.

Поводът е 165 години общо-народно читалищно дело (1856-2021 г.)

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

В "Алманах 165" са включени и членове от литературния клуб "Йордан Кръчмаров", участващи със свои произведения - 

Иван Статев, Добри Георгиев, Георги Йовчев, Валентин Шалтев, Енчо Димитров, Надя Митева, Пенка Димитрова, Светлана Иванова, Стефка Керчева-Стефанова, Стела Дакова Стоянова, Цонка Сивкова.

                                   


facebook: https://www.facebook.com/literaturenklub.balchik/2. Клуб на художника "Борис Караджов"


Основан е през есента на 2012 година.

Носи името на известния скулптор - проф. Борис Караджов - преподавател в Академията за изящни изкуства в Букурещ - Румъния, но роден и отрасъл в с. Оброчище, община Балчик.

Той е роден през 1906 година, завършил е в Румъния Художествена академия. Има високи творчески достижения и е признат и уважаван творец, както в нашата страна, така и в Румъния. Дарил е няколко скулптури на град Балчик, от които най значими са „Пиета”, намираща се в Художествената галерия и статуята на Любен Каравелов.

Преди създаването на клуб "Борис Караджов", към читалището са съществували кръжоци по изобразително изкуство, ръководени от Иван Чернев, а по-късно от Георги Горчев, но тяхната концепция е била в друга посока.

Идеята на Клуба е да подпомага и развива усета и желанието за изява в изобразителното изкуство на хора от различни възрасти, желаещи да работят в тази област.

Благодарение на помощта и разбирането на ръководството на читалище ”Пайсий Хилендарски-1870”, групата, създадена около Клуба, натрупа опит и изяви в разнородните посоки на изобразителното изкуство, а именно - графика, живопис, скулптура, дърворезба и др.

Ръководител на клуба е Валентин Шалтев, който е и основател на пленера "Европейски хоризонти". 
Валентин Шалтев е роден през 1954 г. в гр. София, но работи и живее в гр. Балчик.
Завършва Педагогическия институт в Дупница, специалност – „Изобразително изкуство и трудово обучение“ (1981 г.), а през 1993 г. и Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.
Член е на литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ към НЧ „Паисий Хилендарски-1870“.
Пее и свири на китара и пиано.
             

През 1995 г. издава стихосбирката „Сезонът на зимните плажове“, през 2005 г. - ”Танго върху перваза на нощта”, а през 2016 г. – „Живот на карта“.

          
Има самостоятелни изложби в Балчик /1985/, Каварна /1994/, Варна /1995/, участва в национална изложба «Морето» - Варна /1995/, национална учителска изложба във Велико Търново и др., както и участия в национални и международни изложби.
Негови картини притежават галерии в България, Германия, Италия, Полша и др.

        
        

        


Участниците в клуба на художника "Борис Караджов" са хора от различни поколения и житейски статус - от ученици, през студенти по Изобразително изкуство, до изявени вече и утвърдени художници.

През 2014 година бе и първата международна изява в Дома на Културата в гр.Мангалия-Румъния със съдействието на Ротари клуб Балчик.
Творби в изложби са показвали: Ани Манева - студентка дизайн в Нов Български университет, Надежда Раданова - студентка в Пловдив - моден дизайн, Деница Андреева - Изобразително изкуство - Пловдив, Яна Миновска - Докторант Софийски университет.

В Клуба участват и показват свои творби: Генади Гаврилов, Флора Начева, Надежда Александрова, Николина Иванова, Яна Миновска, Шенгюл Ахмедова, Християна Войчева, Гергана Манева, Калоян Ставрев, Михаела Великова, Добри Георгиев и др.
Всяка година една творба на участник от клуба отива като награда за Хоровия фестивал в Балчик.
 
                                                          Картини - Генади Гаврилов

                   
                                                            Картини - Яна Миновска

 
                                                           Картини - Флора Начева

 
             Картина - Надежда Александрова                             Картина - Николина Похлупкова

facebook: https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2-20528944847506303. Смесен хор "Черноморски звуци" 


През 1914 г. учителят Иван Събев Цанков обединява около творческата си личност радетели на българщината, които поставят начало на продължилата вече над 100 години история на певците-любители от черноморския град Балчик.

Първите години преминават в честа смяна на диригенти. Сменя се и името му – през 1950 г. хор „Свобода” се преименува в еблематичното име „Черноморски звуци”.

Жан Попов, Веселина Симеонова, Възкресия Деветакова, Анатолий Кисляков са имената на диригентите, оставили значима следа в равитието на колектива.

             

             

Емблематично име в историята на състава е това на диригента Възкресия Деветакова, която е родом от Балчик. Тя създава хоровата общност в Белия град и е ръководила дълги години детския и смесения хор. През 2004 година, на честването на 90-ата годишнина от създаването на хора, с решение на Общинския съвет, улицата, където се намира къщата на Деветакова, е кръстена на нейно име.

Откроява се и името на Анатоли Кисляков, дирижирал 9 години формацията, обогатил репертоара й и работил усилено за участието в международни конкурси и фестивали.

  През 1998 година диригентското място заема младата и амбициозна д-р Валентина Георгиева - диригент, музикален педагог, ръководител на детски вокални формации, председател на Сдружение „Музикален свят-Балчик“, създател и артистичен директор на международния хоров фестивал „Черноморски звуци“. Възпитаник на АМТИ-Пловдив. Специализирала хорово дирижиране в НМА „Проф. П. Владигеров“ - София, получава докторската си степен през 2013 г. в НБУ. 

През 1999 година тържествено се отбелязва 85-годишнината от създаването на хор „Черноморски звуци”. После се занизват напрегнати и наситени с богати преживявания творчески сезони, изпълнени с упорит труд, много всеотдайност и кураж.

За активен принос в българската музикална култура, хорът е носител на: „Златна лира“ и „Кристално огърлие“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци; „Златен плакет“ от Български хоров съюз /три пъти/ и „Златна статуетка“ от Съюза на българските композитори /2 пъти/.

През 2014 г. хорът е удостоен с грамота от Община Балчик за цялостен принос в културния живот на гр. Балчик. Носител на златен и сребърен медал от IV Международен фестивал „Европа и нейните песни“

/Барселона, Испания, 2001/ и Златен и сребърен медал от „Прага Кантат“ /Чехия, 2010/, Сребърен диплом от VI международен коледен фестивал в гр. Краков /Полша 2015/ и лауреатски звания от множество национални фестивали. 

Репертоар - класика, предкласика, обработен фолклор, църковно-славянски песнопения.

 

В творческата биография на хора са вписани множество участия, дипломи и награди от международни хорови конкурси и фестивали в цяла Европа.

Има издадени 4 компактдиска, 2 документални филма и историческа книга. 

 

От 2010 г. смесен хор "Черноморски звуци" и Сдружение "Музикален свят - Балчик" организират ежегодно фестивал "Черноморски звуци". Събитието е отворено за всички смесени, еднородни, академични и народни вокални формации, професионални и любителски. 

 

 

През 2014 г. бе ознаменуван с тридневни тържества 100-годишният юбилей на смесен хор "Черноморски звуци".

През юни 2021 г. бе проведено Десетото издание на Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“ – гр. Балчик, България.

 

             

web site: https://www.balchikchoir.com/index.php/bg/

Сайт на фестивала: https://chernomorskizvutsi.com/ 4. Вокална студия "Съншайн" ("Sunshine") е създадена през есента на 2013 г.

Изпълнителите са на възраст от 7 до 17 години. Репертоарът им съдържа детски песни от съвременни композитори, които децата изпълняват артистично и с много желание.

Вокалната студия участва в десетки концерти на територията на гр. Балчик и региона, традиционните коледни и пролетни концерти, организирани от сдружение „Музикален свят-Балчик“ и в последните 4-ри издания на Международния хоров фестивал „Черноморски звуци“.

 

 

В три поредни години /през 2015, 2016, 2017/, студията печели I-ва награда в общински детски конкурс „Моята България“, а през 2015 - Грамота за отлично представяне в Младежки фестивал „Млади таланти“, гр. София. През пролетта на 2016 г., в рамките на Музикални празници в гр. Шумен, Вокалната студия беше базисен състав в ателие „Съвременни методи за работа с детски певчески състави“ и участва в Панорама на българското хорово изкуство. През ноември 2016 г. Вокалната студия участва в 35-ти Международен фестивал на хоровата музика „Й.Д.Чиреску“ /гр. Черна вода, Румъния/, а през април 2017 г. имаше своето първо концертно турне в Република Словения.

        

На 1-ви юни 2018 г., по повод 5-тата година от създаването на детската вокална формация "Съншайн", бе представен и първият студиен албум, озаглавен “Светлина за всички”.

Основател и художествен ръководител на студията е д-р Валентина Георгиева, която се стреми да възпитава у децата високи естетически критерии, вокални умения и любов към песента. Тя ръководи и вокална студия "Бейби Войсес" ("Baby voices"), предназначена за най-малките представители.

 

Днес, през 2022 година, "Sunshine" и "Baby voices" са Вокална студия при НЧ "Паисий Хилендарски-1870".

 

 

facebookhttps://www.facebook.com/Sunshine-Vocal-Studio-and-Baby-Voices-Vocal-Studio-687043415073570/


Д-р Валентина Георгиева също така е и ръководител на дамската камерна формация „Music and Joy“.

 

Пианисти: Марияна Тихолова, Стела Аркалиева5. Състав за забавни танци „ДЕНС” и балетна школа


През 1973 година, след концерта по случай 100-годишнината на читалището, се сформира състав за Бални танци с ръководител Възкресия Деветакова.

През 1975 г. художествен ръководител на групата е Янка Якимова. След нея идва младата и амбициозна Мария Мушакова. Близо 8 години тя работи с децата, обграждайки ги с много обич и ентусиазъм.

Два творчески сезона децата се учат под ръководството на Светла Фердинандова.

 

  

  

 

Модерният балет към НЧ "Паисий Хилендарски-1870"- създаден преди 35 години, с четири възрастови формации от балетна школа, репертоар от класически, характерни и съвременни танци, лауреат на Международен фестивал в гр. Веспрем - Унгария, 2004 г., лауреат на Национални фестивали в гр. Горна Оряховица, Варна, Бургас, Несебър, Слънчев бряг.

                                               

Към 2022 г., вече 30 години художествен ръководител и хореограф на танцовия състав „ДЕНС” е Евгения Добрева, която е завършила Академията за музикално и танцово изкуство, гр. Пловдив – специалност "Балетна педагогика и балетна режисура". 

Съставът има много награди и лауреатни звания от участия в общински, национални и международни фестивали и конкурси в България, Унгария, Турция, Хърватия, Италия и Гърция.6. Детска музикална школа с класове по пиано (два класа) и клас по китара

 

Детската музикална школа при народно читалище „Паисий Хилендарски” започва своята дейност през 1954 г. с два класа по цигулка и пиано, а след това акордеон и китара.

Днес в Детската музикална школа има класове по пиано, акордеон и китара с ръководители Марияна Тихолова - пиано, Стела Аркалиева - пиано и Христина Ненова - китара.

 

                                                    Марияна Тихолова - учител по пиано

Марияна Христова Тихолова е музикален педагог. Завършва висше образование в АМТИ, гр. Пловдив със специалност – „Музикална педагогика“.

От 1994 г. започва работа като преподавател по пиано в ДМШ (детска музикална школа) при НЧ „Паисий Хилендарски-1870“ - гр. Балчик и като корепетитор на смесен хор „Черноморски звуци“ и „Състав за популярни песни“.


От 1999 г. работи и като корепетитор на детско-юношески хор „Морска звезда“ - гр. Каварна.


 

                                                     Стела Аркалиева - учител по пиано

   

 

 

      

                     Христина Ненова - учител по китара7. Състав за популярни песни 


     

Създаден през 1991 г.

Лауреат на Фестивала "Стари градски стреби" 1995 г., Охрид'95 в Македония.

Гастролирал в Р. Гърция, 1994 г. Носител на награди от Международен фестивал "Море и спомени" - Варна през 1999 и 2000 г.; Петрич, Перущица, Горна Оряховица.

Диригент -  Георги Събев.

Съставът вече 25 години радва балчишката публика и печели награди по национални и международни фестивали с корепетитор М.Тихолова, на акордеона Георги Събев.

Бивш дългогодишен диригент на състава е небезизвестният – маестро Райко Тонев.   8. Театрален колектив - с над 130-годишна история.

               

         


Лауреат на Световен фестивал гр. Тояма - Япония'83, където театралният колектив е първият български театър, играл в Япония, предизвикал фурор и излъчван по японската национална телевизия.

Колективът е участник и във Фестивала на шестте най-добри аматьорски театъра в гр. Копенхаген - Дания'86. Лауреат на Световния фестивал в гр. Чандигар - Индия'92.

С много национални награди. Режисьор - Юри Статков.

"ЧУДО" - 20.04.2011 г.

"Районна болница"