• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Сред обектите, съхраняващи и представящи културни и художествени материални ценности, е и  Художествената галерия. Тя има над 40-годишна история. Разположена е в сграда, строена в началото на миналия век. Фондът на галерията включва творби на живописта, склуптурата и графиката от началото на ХХ век до наши дни. Освен постоянна експозиция, галерията е място за провеждане на рецитали и концерти и център на международни пленери и фестивали . 

Красивата и стилна бивша гимназия на града - днес Художествена галерия, се намира в самия център на Балчик, в една от глухите му улички, където от високо с поглед към морето, посетителите ѝ се наслаждават на една от най-прекрасните гледки в Белия град.

Художественат галерия разполага с площ от 800 кв. м.

Сградата е построена в края на XІX в., а впоследствие реконструирана със средства от фонд „1300 години България“, като през 2015 г. след извършен пълен ремонт на вътрешното  пространство, галерията се открива със съвършено нова визия. 

Нейното обновление е реализирано с помощта на Община Балчик, а идейният  проект, в който са включени характерните за Балчик елементи - камък и дърво, е дело на арх. Иво Попов. 

Художествената галерия е разположена на два етажа. На първия етаж са отредени пет зали за временни и гостуващи изложби и зала за чуждестранно изкуство.

На втория етаж посетителите могат да разгледат постоянната изложба на най-знначимите творби на български художници. Постоянната изложба е представена предимно от творби на морска тематика и уникални пейзажи от Балчик, но и от портрети, натюрморти и графики, обособени в два периода – изкуството през първата половина на XX в. и изкуството през втората половина на века. Освен това тук можете да видите и уникални творби, рисувани от румънски художници. 

В централната зала е разположена статуя на бог Дионис (реплика на гръцки оригинал, открита в града през 1945 г. - символ на древното име на града Дионисополис).

                  

Фоайето, което посреща посетители и гости, се използва за прожектиране на филми, свързани с изкуството и историята на града.

 

На втория етаж се намира постоянната експозиция на галерията с творби на съвременно българско изкуство - живопис, графика и скулптура. Нейният тематико-експозиционен план е направен през  2008  г.  от  специалисти  от  Института  по  изкуствознание  при  БАН. 

Постоянната експозиция е разгърната в две основни зони –  изкуство от първата половина на XX в. и от преходния период (до края на 50-те години), и изкуство през втората половина на XX в. (от началото на 60-те години до края му). Най-добре представен е живописният  раздел. В него присъстват творби на утвърдени имена като Владимир Димитров-Майстора, Бенчо Обрешков, Дечко Узунов и други значими български художници, чиито картини са събрани в залата на т.нар. стари майстори. Художници, от чиято ръка са се родили безброй платна, въплътили в себе си най-родното, топло, земно и красиво чувство, представени от жанровете натюрморт, портрет и пейзаж.

В зоната отредена за изкуството от втората половина на XX в., намират място творби, които говорят за по-ранните етапи от творчеството на известни, съвременни художници.  Ориентирана  предимно  към  морето  и  крайбрежния  пейзаж,  експозицията предлага много стойностни пейзажи от стария Балчик, рисувани от български класици.

Творби на именити наши графици разнообразяват и допълват експозицията.

Колекцията от творби на известния български карикатурист Тодор Цонев, които са дарявани от автора в продължение на десет години, също са едно от богатствата на галерията. Това са рисунки, литографии, карикатури, графики и шаржове, както и 108 броя на в-к „Сатира“, които художникът издава, заедно  с  изкуствоведа-историк  Мария  Овчарова  в  периода  1990-1999  г.  Не  може  да  не споменем родения в Балчик скулптор Борис Караджов – Караджа (1906-1982). Неговият талант е  открит  от  големия  румънски  скулптор  Щорк,  който  настоява  младежа  да  завърши художествено образование в Румъния.

Борис Караджов завършва Художествената академия в Букурещ  (1932  г.),  където  по-късно  става  преподавател  и  професор.

Талантливият добруджанец се прибира всяка година в Балчик. При откриване на експозицията на галерията през 1965 г. той подарява своята творба „Пиета“, заемаща централно място на втория етаж.  

Художествената галерия в Балчик е културно средище, където всяка година се провеждат 

фестивали и концерти, организират се самостоятелни и съвместни изложби, литературни 

вечери. Гостуват автори, представящи творби в различни сфери на изкуството – живопис, 

скулптура, графика, приложно изкуство.

Всяка година в Белия град идват художници, участващи в пленери, претворявайки красотите му в картини. Голяма част от тях обогатяват фонда на галерията и участват в бъдещи тематични експозиции.

През месец май, по традиция, се празнува европейския празник „Нощта на музеите“. Той се отбелязва с богата програма от изложби и концерти, събирайки гражданите и гостите на града. 

През 2012 г. Балчик е обявен за фестивална столица на Балканите. Огромен принос за тази престижна награда има дейността на художествената галерия в града и на знакови международни пленери и симпозиуми, които си дават среща тук – за карикатура, за живопис и за съвременно изкуство. 


Адрес: гр. Балчик, п.к. 9600

Уредник: Николина Похлупкова

Тел.: 0579/7 21 77