• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

         На 16.02.2011 г. от 16:30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Община Балчик ще се проведе работна среща на "Местна инициативна група - Балчик", за обсъждане изготвянето на Стратегията за местно развитие на МИГ - Балчик.