• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Обучение на преброителната комисия

11.01.2011

Общинската преброителна комисия ще проведе обучение на одобрените от ТСБ Добрич лица на 21 януари от 9.00ч в НЧ „П.Хилендарски”. Списъкът на преброителите е обявен в Информационния център на Община Балчик.
На обучението е задължително присъствието и на определените за резерви и придружители лица.
Получаването на материалите за преброяването и подписването на договорите с одобрените преброители ще се извърши в деня на обучението. При неявяване на одобрените, мястото им ще се заеме от резервен член.


27.01.2011


На 28.01.2011г. от 8.00 до 18.00 часа Общинската преброителна комисия ще връчва преброителните материали на одобрените преброители и контрольори. Всички преброители, контрольори и резерви, преминали обучение на 21.01.2011г., ще подпишат договори, клетвени декларации и да получат отличителни  карти в заседателната зала на Общински съвет Балчик, в сградата на Общината - пл. "21 септември" №6. Неявяването ще се счита за отказ за участие в преброяването, като за съответния преброителен участък или контролен район ще бъде определен преброител или контрольор от резервите.  
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ