• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

МИТКО ПЕТРОВ
Заместник-кмет "Финанси и стопански дейности"

ДИМИТРИН ДИМИТРОВ
Заместник-кмет "Устройство на територията" 


КЪЙМЕТ ТУРГУТ
Секретар на Община Балчик