• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности  на  20 май 2024г. (понеделник) от 17:00 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове 20 май 2024г.(понеделник) от 17:30 часа;