• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2024година от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски" град Балчик, ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:


Д н е в е н  р е д:

1.Награждаване на учители по повод 24 май 2024 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Награждаване на ученици по повод 24 май 2024 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2024 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2024 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2024 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за награда за цялостен принос в културния живот на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Разни


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ,

Председател на

ОбС-Балчик