• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Проект на Програма за енергийна ефективност 2024-2029


           Програма за енергийна ефективност на Община Балчик е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и е разработена, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), с пет годишен период на действие от 2024 г. до 2029 г.

          Съгласно принципа на партньорство и осигуряването на прозрачност и публичност на процеса по нейното изготвяне, публикуваме Проект на програмата на официалния интернет сайт на Общината за публично обсъждане, след което предстои нейното одобрение и приемане от Общински съвет - Балчик.

     Мнения и предложения относно изработената  програма може да изпращате  до 12.06.2024 г. на електронна поща mayor@balchik.bg или от 8:00 до 16.30 ч. в Информационен център на Община Балчик на адрес: гр.Балчик, пл."21-септември" №6

Прикачени файлове: