• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт  на  23 април 2024г. (вторник) от 17:00 часа;

2. Заседание на Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 23 април 2024г. (вторник) от 17:30 часа;

3.Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 23 април 2024г. (вторник) от 18:00 часа;

4. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на 23 април 2024г. (вторник) от 18:30 часа;