• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт  на  25 март 2024г. (понеделник) от 17:00 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 25 март 2024г. (понеделник) от 17:30 часа;

3. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на 25 март 2024г. (понеделник) от 18:00 часа;